Logoet og det gode logodesign er grundpillen i virksomhedens visuelle identitet.

Formålet med det gode logo er med enkle grafiske virkemidler at eksponere virksomheden effektivt visuelt.

Gennem det gode logo genkender kunden din virksomhed enkelt og hurtigt, og der skabes en stærk virksomhedsbranding. Det gode logo sender en masse signaler om virksomheden og indgyder troværdighed, respekt og tillid.

Et firmas logo bør således altid være et både unikt, særegent og let identificerbart symbol med høj genkendelsegrad.

Design- og udformningsmæssigt bør logoet tænkes som virksomhedens grafiske dna og således på en gang vise afsender og samtidig appelere til virksomhedens målgruppe.

Farver og former i et logo, bør altid tilrettelægges tidligt i designfasen og har naturligvis stor betydning for både udtryk og hvad signaler et logo sender.

I forhold til designet og udtrykket er der naturligvis stor forskel på hvilke former og farver der virker for et statsautoriseret revisionselskab, for en økologisk grønthandler og for en tyggegummifabrikant – både i forhold til enkelthed, farver, former, skrifttyper og kontraster.

Firmalogoet bør læne sig tæt op af virksomhedens grafiske profil og sammen med denne tegne virksomhedens samlede visuelle identitet, der dikterer en ensartet brug af virksomhedens grafiske virkemidler, som farver, grafik, logo, skrifttyper osv.

AdMad Hosting er specialister i grafisk design, visuel identitet og logo design og har siden starten af 90’erne designet firmalogoer, logotyper og brandlogoer for en række store og små virksomheder, statsorganisationer, offentlige instanser og foreninger.

Lidt om logos

Virksomhedslogoet, firmalogoet organisationslogoet kan udformes som et logo symbol, en logo tegning / logo ikon, en stiliseret logo type eller en kombination af symbol og skrift.

Synonymt med logo er bomærke, virksomheds ikon og navnetræk.

Nærtbeslægtet med logo er brand, brandlogo eller logotype der, ligesom et firmalogo identificerer et firma, virksomhed eller organisation, identificerer et produkt eller en produktfamilie.